ตัวแทนจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส (สาขา ร.9)

DEALER NAME : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส (สาขา ร.9)
ADDRESS : 530/14 ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
PHONE : 075-412-306
GOOGLE MAP : 8.166896, 99.684157

STORE GALLERY