เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

Product Sort By :  Categories  Name 
Model WLG/ACG

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
(ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model WLG/ACG

Model EER/AER

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า
(ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model EER/AER

Model ER/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า (มอก.)

Model ER/AR

Model BR/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า (มอก.)

Model BR/AR

Model BM

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดต่อท่อลม ส่งลมปานกลาง

Model BM

Model PB

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น (ตัวถังเหล็กพ่นสี)

Model PB

Model PE

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น (ตัวถังพลาสติก)

Model PE

Model CSD/ASD

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (ประหยัดไฟเบอร์ 5).

Model CSD/ASD

Model CD/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (มอก.).

Model CD/AR