EMINENT Dealers

ภาคใต้

ร้าน พรหมคีรี ดีไซน์

101 ม.4 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศระรรมราช 80320
Tel. 089-9700273
Fax. -

ร้าน พัฒนาเครื่องเย็น

199 ชนเกษม ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-272-404
Fax. 077-272-404

หจก. รวมช่างแอร์

19/3 ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ เมือง กระบี่ 81000
Tel. 075-632-260
Fax. 075-632-237

บจก. วิสุทธิวัลย์ อิเลคทริค

288/1 เพชรเกษม ท้ายช้าง เมือง พัทลุง 82000
Tel. 076-440-770
Fax. 076-440-771

บจก. วี ไอ เอส แอร์&ซัพพลาย

141/88 ม.5 บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-214-248
Fax. 077-214-249

ร้าน ศรีนครเครื่องเย็น

130/3 พัฒนาคูขวาง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075-341-435
Fax. -

บจก. สุรจิตทุ่งสง

500 ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
Tel. 075-411-169
Fax. 075-423-929

หจก. สุราษฎร์ แอร์ เซ็นเตอร์

75/212 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-489-131
Fax. 077-283-588

ร้าน อำพลแอร์

4/27 หัวหิน-หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. 032-511-077
Fax. 032-534-692